Gaan de premies van autoverzekeringen dalen?

Vanaf midden maart is er in Nederland fors minder met auto’s gereden…

Hoewel heel langzaam een aantal maatregelen om het coronavirus te beteugelen wordt verlicht zal naar verwachting ook in de komende maanden het verkeer minder intensief zijn dan voordat het coronavirus zijn verwoestende werk deed. Een begrijpelijke vraag is dan “leidt dit tot verlaging van de premies voor autoverzekeringen?”

 Wij hebben geen kristallen bol

Als financieel adviseur kunnen wij niet in de toekomst kijken. Maar wanneer u ons vraagt of er een substantiële daling van de autopremies is het verschiet ligt, dan denken wij dat dit niet het geval is. Wij lichten deze verwachting graag toe.

Geen ingreep in bestaande premies

De autoverzekering die u heeft afgesloten bent u aangegaan voor een bepaalde periode, meestal een jaar. Tijdens dit jaar blijven er, wat er ook gebeurt, de premies hetzelfde. Indien bijvoorbeeld door een hagelbui opeens een enorme schade ontstaat aan auto’s, dan heeft de verzekeringsmaatschappij gewoon pech. Zij kunnen dan niet tussentijds uw premie verhogen. Datzelfde principe geldt indien er, zoals nu, minder wordt gereden en er waarschijnlijk daardoor ook minder verkeersongevallen zijn.

Nadat de periode waarvan de verzekering is aangegaan is afgelopen zal de verzekeringsmaatschappij u een nieuw aanbod doen. Heeft u ons als uw adviseur voor deze autoverzekering dan bestuderen wij dit aanbod en vergelijken dat met andere verzekeringsmaatschappijen. Indien wij na onderzoek tot de conclusie komen dat de aan u aangeboden premie onvoldoende concurrerend is gelet ook op de inhoud van de verzekeringsvoorwaarden en wijze waarop de verzekeraar de schades afwikkelt dan zullen wij u adviseren het aanbod af te slaan en zullen u een voorstel doen om de verzekering voor een nieuwe periode bij een andere verzekeringsmaatschappij af te sluiten.

Schadelast stijgt jaarlijks

De reden waarom wij niet denken dat in het komend jaar verzekeringsmaatschappijen massaal hun premies voor autoverzekeringen zullen verlagen is onder meer gelegen in het feit dat het totale bedrag aan schades aan motorrijtuigen elk jaar stijgt. Dat heeft niet alleen te maken met het aantal verkeersschades. Maar ook met het feit dat de onderdelen van de auto steeds duurder worden. Neem bijvoorbeeld een voorruit. Een aantal jaren gelden had je voor een paar honderd euro een nieuw raam. Bij steeds meer nieuwe auto’s is de voorruit inmiddels een hightech voorwerp geworden, waarin bijvoorbeeld beelden worden geprojecteerd. Bij vervanging kosten deze opeens meerdere duizenden euro’s. Zo zit de moderne auto vol met zaken die bij vervanging gewoon heel veel kosten.

Enorm veel vernielingen

De pers bericht er niet meer altijd over. Maar het aantal voertuigen dat jaarlijks moedwillig wordt beschadigd of in brand wordt gestoken is buitensporig hoog. In 2019 is er bij de politie maar liefst 34.340 maal aangifte gedaan van moedwillige beschadiging. Wat de media nog haalt is wanneer door brandstichting meerdere auto’s tegelijkertijd uitbranden. Wat de “lol” van deze vernielingen is? We weten het niet maar we zien wel dat elk jaar het aantal schades hierdoor hoger wordt.

Wat er gaat gebeuren?

Wat er na het lopende verzekeringsjaar met de premie van uw autoverzekering gaat gebeuren? We weten het op dit moment echt nog niet. Maar we beloven u het namens u scherp in de gaten te houden!

Was deze informatie nuttig?

Klik op de duimpjes! Hoe meer, hoe nuttiger je het vond!

-

omdat je onze informatie nuttig vond...

Volg ons voor meer op social media!

We vinden het vervelend dat je de informatie niet nuttig vond!

Help ons de informatie te verbeteren!

Vertel ons hieronder hoe we het kunnen verbeteren.