Onafhankelijk adviseur? Hoe zit dat nu precies

Shirt Logo S-Fin Myburgh RegioBank

Misschien heeft u het weleens voorbij zien komen. In de communicatie van ons kantoor vermelden wij dat we een ‘onafhankelijk adviseur’ zijn. Maar wat houdt dit nu eigenlijk precies in? We leggen het graag uit.

 Een bank of verzekeringsmaatschappij kan zijn eigen producten verkopen, bijvoorbeeld via internet. Door middel van reclamecampagnes zal men de aandacht van de consument proberen te trekken, met het doel dat de consument rechtstreeks bijvoorbeeld een autoverzekering afsluit.

Verkopers, adviseurs en onafhankelijk adviseurs

Een bank kan voor ingewikkelde producten zoals bijvoorbeeld een hypotheek ook eigen adviseurs in dienst hebben. Deze zullen klanten van de bank dan adviseren of het verstandig kan zijn om bijvoorbeeld een lening aan te gaan voor de financiering van een woning. Maar bij vrijwel alle banken zal de adviseur alleen de producten van de eigen bank in zijn advies meenemen. In het algemeen mag u dus niet verwachten dat de adviseur bij bank A u adviseert de hypotheek bij bank B af te sluiten, terwijl objectief bekeken de hypotheek van bank B voor u een betere hypotheek is.

Tot slot zijn er dus onafhankelijk adviseurs. Tot die categorie behoort ons kantoor.

Van onafhankelijk adviseurs mag u meer verwachten

Nederland is een bijzonder land waar het gaat om de advisering van verzekeringen. Samen met het Verenigd Koninkrijk, vindt de advisering van verzekeringen hier voor het grootste deel plaats door onafhankelijk adviseurs.

Een adviseur mag zich onafhankelijk noemen indien hij niet verplicht is om de producten van een bepaalde verzekeringsmaatschappij te adviseren. Een onafhankelijk adviseur kan in beginsel de verzekeringen van alle verzekeringsmaatschappijen in zijn advies betrekken. Via speciale computerprogramma’s kan de adviseur op specifieke onderdelen van de verzekeringsvoorwaarden vele tientallen verzekeringsmaatschappijen onderling vergelijken en zijn advies uiteindelijk baseren op de uitkomst van de vergelijking én uw persoonlijke situatie.

Het gaat om veel meer dan alleen de hoogte van de premie

Consumenten ontdekken de verschillen tussen de polisvoorwaarden van de verschillende verzekeringsmaatschappijen vaak pas wanneer de verzekering al is afgesloten en meestal pas op het moment dat er een schade heeft plaatsgevonden. Dan blijkt vaak dat de verzekering met die hele lage premie bijvoorbeeld een hoog eigen risico kent, bepaalde schadeoorzaken uitsluit of bij autoverzekeringen een sterke terugval in de kortingsregeling hanteert. Wanneer je dat als consument vooraf weet en hiervoor bewust kiest is dat natuurlijk prima. Maar wanneer je dit niet weet en ‘simpel’ voor een lage premie kiest, kan dat bij een eventuele schade een forse teleurstelling betekenen.

Ook bij de behandeling van schade kunnen discussies ontstaan

Over het algemeen zijn de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen “nette” bedrijven die er echt niet op uit zijn om u een schadevergoeding te weigeren wanneer u daar recht op heeft.

Maar niet bij elke schade is alles voor iedereen duidelijk. Hoe is de schade ontstaan? Wie is voor deze schade aansprakelijk? Wat is het juiste schadebedrag? Over al die zaken kunnen verzekeraar en verzekerde een mening hebben die haaks op die van de ander staat.

Als onafhankelijk adviseur wegen wij de argumenten van beide kanten. Wanneer wij menen dat onze relatie ten onrechte een bepaalde uitkering wordt onthouden of dat het schadebedrag te laag wordt gesteld dan voeren wij namens deze relatie de gesprekken en correspondentie met de betreffende verzekeraar. Dat kunnen we doen, juist omdat wij onafhankelijk zijn en de verzekeraar ons dus bijvoorbeeld geen instructies kan geven hoe wij ons werk moeten doen.

Wij hoeven ons alleen te verantwoorden naar u als onze klant. En doen wij in uw ogen iets verkeerd dan hebben wij daar overleg over om dit op te lossen. In het uitzonderlijke geval dat wij dan nog van menig blijven verschillen, dan is het goed te weten dat wij zijn aangesloten bij een onafhankelijk klachteninstituut waar u zonder kosten uw klacht kunt deponeren. Dit Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, KiFiD doet onderzoek en beoordeelt de klacht, waarbij gelet wordt of de adviseur zich in de verhouding tot de klant heeft gedragen zoals de klant dat had mogen verwachten.

Onafhankelijk adviseur. Dit staat echt voor iets. Wij zijn er trots op!

 

Vond u dit een interessant artikel? Dit artikel en meer delen wij in onze maandelijkse nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor inschrijven onderaan deze pagina. Zo blijft u op de hoogte!  U kunt zich op ieder moment ook weer uitschrijven!

Was deze informatie nuttig?

Klik op de duimpjes! Hoe meer, hoe nuttiger je het vond!

-

omdat je onze informatie nuttig vond...

Volg ons voor meer op social media!

We vinden het vervelend dat je de informatie niet nuttig vond!

Help ons de informatie te verbeteren!

Vertel ons hieronder hoe we het kunnen verbeteren.