Schade als gevolg van terrorisme

S-Fin Myburgh Regiobank - Zevenaar- Schade als gevolg van terrorisme

In dit artikel vertellen wij u in het kort welk beleid Nederlandse verzekeringsmaatschappijen hanteren bij schade als gevolg van een daad van terrorisme.

 

Schade kan (te) groot zijn

Na de aanslagen op het World Trade Center in New York in 2001 is het besef gekomen dat een daad van terrorisme een zo grote schade kan veroorzaken dat deze de draagkracht van een verzekeringsmaatschappij te boven gaat. Vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland hebben in reactie hierop in hun polisvoorwaarden bepaald dat schade die het gevolg is van een daad van terrorisme niet wordt vergoed. Tegelijkertijd is er wel een initiatief genomen om slachtoffers van terrorisme niet in de kou te laten staan.

Kosten letsel wordt vergoed

Indien iemand letsel oploopt als gevolg van een daad van terrorisme, dan worden deze kosten gewoon vergoed op grond van de basisverzekering.

Materiële schade

Door een daad van terrorisme kan iemand schade aan bijvoorbeeld zijn auto, woning of andere bezittingen oplopen. Vindt zo’n schade plaats, dan is het van belang of er voor het beschadigde object een verzekering was. Neem als voorbeeld een woning. Door de terroristische aanslag raakt de woning beschadigd. Indien de eigenaar geen opstalverzekering heeft, dan zal de eigenaar van de woning zijn schade moeten zien te verhalen op degene die de schade heeft veroorzaakt, dus de terroristen. Dit is in de praktijk in de meeste gevallen kansloos. Dat betekent dat de eigenaar van de woning de schade zelf zal moeten dragen. Dit geldt ook voor alle anderen die schade lijden zonder dat zij dit risico verzekerd hebben. Denk bijvoorbeeld aan de eigenaren van winkels in een gebied dat langere tijd afgesloten wordt in het kader van de terroristische aanslag.

Overlijdensrisicoverzekering

Ook bij overlijdensrisico speelt deze problematiek. Stel, er komen twee mensen om bij een terroristische aanslag. De een heeft wel een levensverzekering, de ander niet. De nabestaanden van de persoon die is overleden waarbij op diens leven geen overlijdensrisicoverzekering was afgesloten, kunnen geen beroep doen op een verzekering en zullen dus in beginsel geen uitkering ontvangen. De nabestaanden van het andere slachtoffer kunnen wel een beroep doen op de levensverzekering maar zullen waarschijnlijk worden geconfronteerd met een uitsluiting voor overlijden als gevolg van terrorisme.

Er is wel een verzekering maar…

Heeft, in ons voorbeeld, de woningeigenaar wel een opstalverzekering, of de nabestaanden van de overleden persoon met een levensverzekering, dan is de kans groot dat in de polisvoorwaarden is bepaald dat schade als gevolg van terrorisme van de normale dekking is uitgesloten. Voor die situaties, dat er wel een verzekering is, maar deze een uitsluiting voor schade kent als gevolg van terrorisme, heeft de overheid samen met de Nederlandse verzekeringsmaatschappijen een vangnet ingesteld.

Een fonds van 1 miljard euro

Nederlandse verzekeringsmaatschappijen hebben samen met de overheid de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade (NHT) opgericht. Dit fonds bezit een kapitaal van 1 miljard euro. Sterk versimpeld komt de werking van het fonds op het volgende neer: alle verzekeraars die een verzoek tot uitkering ontvangen dat het gevolg is van een daad van terrorisme melden dit bij de NHT. Blijft de totale schade van alle verzekeraars in het betreffende jaar onder de 7,5 miljoen euro, dan betalen alle verzekeraars die een claim ontvingen deze zelf aan hun verzekerden.

Is de totale schade groter dan 7,5 miljoen euro dan krijgen de verzekeraars die claims ontvingen, een vergoeding van de NHT. Voor alle verzekeraars samen is deze vergoeding maximaal 1 miljard euro per jaar. Zijn er 10 verzekeringsmaatschappijen die ieder 10 miljoen aan schadeclaims hebben als gevolg van een daad van terrorisme, dan keert de NHT aan deze verzekeraars 100 miljoen euro uit en verevent dit bedrag met de bijdrage van de overheid en alle deelnemende verzekeraars. De slachtoffers met een verzekering ontvangen dan dus een volledige schadevergoeding.

Bij schade van meer dan een miljard euro

Door een daad van terrorisme kan de totale schade meer dan 1 miljard euro bedragen. In dat geval zullen ook de slachtoffers slechts een deel van hun schade vergoed krijgen. Stel dat de totale schade als gevolg van de daad van terrorisme 2 miljard euro bedraagt en de eigenaar van de woning heeft een schade van bijvoorbeeld 50.000 euro. De NHT heeft totaal 1 miljard ter beschikking terwijl de totale schade 2 miljard euro is. Dat heeft tot gevolg dat 50% van de schade vergoed wordt. De huiseigenaar met een opstalverzekering krijgt in dat geval 25.000 euro vergoed terwijl zijn schade 50.000 euro was.

 

Bron: DFO, september 2019.

Was deze informatie nuttig?

Klik op de duimpjes! Hoe meer, hoe nuttiger je het vond!

-

omdat je onze informatie nuttig vond...

Volg ons voor meer op social media!

We vinden het vervelend dat je de informatie niet nuttig vond!

Help ons de informatie te verbeteren!

Vertel ons hieronder hoe we het kunnen verbeteren.