Uw financiele planning

Weet u hoe uw situatie is over 10, 20 of 30 jaar? Wat zal uw inkomen dan zijn? We bekijken uw huidige situatie, bespreken uw wensen en analyseren of uw toekomstperspectief hierbij aansluit. U krijgt van ons de geruststelling dat u goed op planning zit, of juist een advies in hoe u wel uw financieel doel kunt behalen.

 

Inventariseren startpunt

Wellicht heeft u al gespaard voor de studie van uw kind, misschien belegt u of heeft u een persoonlijke lening op uw auto. Heeft u een koopwoning of een huurwoning? Hoeveel uur werkt u (en uw partner) en bouwt u hier pensioen op? Heeft u bij voorgaande werkgevers ook pensioen opgebouwd en hoeveel? Wij helpen u met het doornemen van deze zaken om zo een startpunt te bepalen met u.

Doelen bepalen

Bij ieder persoon, ieder levensfase en iedere situatie horen andere doelstelingen. Met u nemen wij daarom een heel aantal zaken door om zo tot een duidelijk beeld te komen van uw wensen en eisen van nu, maar ook van de toekomst. Als u jong bent denkt u vast niet direct aan uw pensioen of nalatenschap. Toch zullen onze adviseurs dit met u bespreken. Ook wordt er gekeken naar uw financiele situatie indien u arbeidsongeschikt raakt en gekeken in hoeverre uw situatie dan verandert. 

Plan bespreken

Uw adviseur zal een plan voor u maken. Hierin wordt gekeken naar het startpunt en welke doelen u wilt halen. Hoe kunt u dit halen en wat is hiervoor nodig? Zijn er risico’s waardoor uw doelen in gevaar kunnen komen? Wenst u deze te accepteren of juist te verzekeren? Want stel u wordt werkloos. Dit is niet alleen vervelend voor de periode waarin u werkloos bent, maar u bouwt ook geen pensioen op in deze periode. 

 

U hoeft de planning niet uit te voeren, maar u krijgt van ons alle handvatten om concrete stappen te zetten richting uw doel. Zo maken wij van uw droom een plan. 

 

Geen reactie's

Geef een reactie