Zorgverzekering: verschil eigen risico en eigen bijdrage

Het eigen risico kent een maximum, de eigen bijdrage niet. Het ene betaalt u altijd bij zorg uit de basiszorgverzekering, het andere alleen bij bepaalde zorg. Zoek de verschillen…

Verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage

Het eigen risico van de zorgverzekering blijft gelijk tot in ieder geval 2022. Goed nieuws als u zorg nodig heeft vanuit de basiszorgverzekering. Deze toezegging van de overheid wil echter niet zeggen dat uw zorgkosten ook hetzelfde blijven. Naast het eigen risico geldt ook een eigen bijdrage. Wat is het verschil precies en wanneer betaalt u deze bijdrage? Moet u naar het ziekenhuis voor een behandeling of heeft u andere zorg nodig die onder de basisverzekering valt? Van deze kosten is de eerste €385 voor eigen rekening. U betaalt het eigen risico eenmalig. Alle kosten die u verder in het betreffende jaar maakt qua basiszorg worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Uitgesloten van eigen risico

Niet alle zorg heeft invloed op uw eigen risico. Voor de onderstaande zorg wordt niets bij u in rekening gebracht: 

  • Zorg van de huisarts
  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Nationale bevolkingsonderzoeken
  • De griepprik (mits voorgeschreven) 
  • Zorgkosten en kosten voor de tandarts voor kinderen tot 18 jaar 

 

Eigen bijdrage zorgverzekering niet eenmalig

De eigen bijdrage zorgt aan de apothekersbalie steevast voor verbaasde gezichten. Het eigen risico is al ‘op’ en toch moet er betaald worden voor de medicijnen. Dit is te wijten aan de eigen bijdrage. Bepaalde zorg wordt slechts gedeeltelijk vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Je draagt zelf ook een door de overheid vastgesteld deel bij. De eigen bijdrage is niet eenmalig maar geldt elke keer dat je de zorg nodig hebt of het medicijn haalt. Hierdoor is de eigen bijdrage, in tegenstelling tot bij het eigen risico, niet gemaximeerd.

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage? 

Gelukkig betaalt u lang niet bij alle zorg een eigen bijdrage. Bij sommige hulpmiddelen en medicijnen ontkomt u er niet aan. Ook kwaamzorg betaalt u deels zelf, in 2018 is dit € 4,15 per uur. Op medicijnkosten.nl kunt u checken welke geneesmidelen onder de basisverzekering vallen. 

Wilt u weten hoe u verzekerd bent en of uw zorgkosten kunnen worden gedekt door de verzekering? Wij helpen u graag! 

 

 

Bron: www.wegwijs.nl
Geen reactie's

Geef een reactie